Kosár 0

Úgy látszik a kosarad üres!

0
Vásárolj a megjelölt Tudomány és Játék - Mechanikai laboratórium Junior játékok közül és legyen tiéd egy Campona játszóház családi belépő!
A részletes játékszabályzatot itt találod.

Kategóriák

Baba-mama, gyerekszoba, játék
1065770,1065792,1065796,1065814
Baba-mama, gyerekszoba, játék

Aqua.hu – Clementoni Tudomány és Játék - Mechanikai laboratórium Junior nyereményjáték szabályzata

 

 

A Nyereményjáték szervezője

A Aqua Optima Kft. (székhely: 1142 Komáromi út 39.; a továbbiakban: Társaság), a Clementoni Tudomány és Játék - Mechanikai laboratórium Junior termék cikkszám: 75058TE, 75059TE, 75060TE, 75061TE (a továbbiakban: Termékek) forgalmazója a Termékek népszerűsítése érdekében nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték).

 

A Nyereményjátékon témája; a részvétel feltételei

A Nyereményjátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött, Magyarországon állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: Játékos).

A Nyereményjátékban az a Játékos vehet részt, aki a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Társaság munkatársai, illetve a Társasággal megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő szerződéses partnerek és a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb társaságok munkatársai, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott hozzátartozói (pl. házastárs stb.).

A Nyereményjátékon történő részvétel önkéntes, az azon résztvevő Játékosok a Nyereményjátékba történő, a jelen Játékszabályzatban meghatározott jelentkezésükkel elismerik, hogy a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit megismerték, és elfogadják a jelen Játékszabályzat szerinti részvételi feltételeket. A Nyereményjátékra jelentkező játékos kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elfogadja a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeket és a jelen Játékszabályzatban foglalt adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

A Társaság fenntartja a jogot a Nyereményjáték előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére, a Nyereményjáték időtartama előtt történő lezárására, valamint a jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására. A Nyereményjáték lebonyolítására, és az abban való részvételre a jelen Játékszabályzata, továbbá a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Ha a Játékos a Játékszabályzatot, vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Nyereményjátékban nem vehet részt.

 

A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2021. augusztus 31. napján 00:00:01 órától kezdődik és a korlátozott számban elérhető nyeremény készleterejéig, de legkésőbb 2021. szeptember 30. napján 23:59:59 óráig tart (a továbbiakban Időtartam).

 

Nyereményjáték menete és a nyeremény

A Nyereményjáték kezdetét követően húsz (20) darab Campona Játszóházba szóló családi belépőjegyet osztunk szét azon vásárlók között, akik legalább egy Clementoni Tudomány és Játék - Mechanikai laboratórium Junior játékot vásárolnak az aqua.hu oldalon a játék Időtartama alatt. A játék kezdete után az első húsz (20) vásárló kapja meg a nyereményt.

A családi belépőjegyek 2 felnőtt és 2 14. éven aluli gyermek számára biztosít belépést az Campona Játszóházba - 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. Campona bevásárlóközpont, emelet - (a továbbiakban Nyeremény). A Nyeremény értéke 6880 Ft.

A Nyeremény készpénzre nem váltható be. A Nyeremény nem átruházható.

 A nyereményjátékban résztvevő termékek:

Termék cikkszáma

Megnevezése

75058TE

Tudomány és Játék - Mechanikai laboratórium Junior - Rovarok

75059TE

Tudomány és Játék - Mechanikai laboratórium Junior - Tengeri állatok

75060TE

Tudomány és Játék - Mechanikai laboratórium Junior - Állatok

75061TE

Tudomány és Játék - Mechanikai laboratórium Junior - Dínó

 

Nyertesek értesítése, Nyeremények átvétele

A nyereményjáték feltételeinek eleget tevő vásárló a rendeléséhez mellékelve kapja meg a családi belépőjegyet a Campona Játszóházba.

A Nyertes legkésőbb 2021. október 31-ig kapja meg a Nyereményt.

A Nyeremény sikeres átadásával a Nyereményjáték lezártnak tekintendő.

 

Felelősség

A Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Társaság nem vállal felelősséget. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Társaság a Nyereményjáték során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Társaság azért sem vállal felelősséget, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása vagy bármely más, a Társaságnak nem fel nem róható technikai hiba, akadály, illetve egyéb körülmény miatt a Játékos Nyereményjátékban való részvétele meghiúsul.

A Társaság kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével vagy kijátszásával törekszik részt venni.

Amennyiben a Nyereményjáték során bármilyen olyan körülmény gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

A Játékos a Nyereményjátékba történő jelentkezésével elfogadja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Társaságnak okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. A Játékosokat együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Társaság irányába, ennek megszegése esetén a Társaság jogosult a Játékost a Nyereményjátékból kizárni. A Társaság döntése ebben az esetben is végleges és nem vitatható.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2021. augusztus 27.